Mẹ ơi con tuổi gì?

“Mẹ ơi, con tuổi gì? – Tuổi con là tuổi ngựa 

Ngựa không yên một chỗ 

Tuổi con là tuổi đi… 
– Mẹ ơi con sẽ phi 

Qua bao nhiêu ngọn gió 

Gió xanh miền trung du 

Gió hồng vùng đất đỏ 

Gió đen hút đại ngàn 

Mấp mô triền núi đá… 

Con mang về cho mẹ 

Ngọn gió của trăm miền 

Khi mở ra mẹ xem 

Có hương thơm, màu sắc 
Ngựa con sẽ đi khắp 

Trên những cánh đồng hoa 

Loá màu trắng hoa mơ 

Trang giấy nguyên chưa viết 

Con làm sao ôm hết 

Mùi hoa huệ ngọt ngào 

Gió và nắng xôn xao 

Khắp đồng hoa cúc dại 

Mẹ ơi, mẹ ít nói 

Giống như là hoa ngâu 

Ngựa con phi mau mau 

Qua bạt ngàn hoa sở 

Bỗng nhiên con nhớ mẹ 

Khi qua đồi hoa sim 

Và quay lại con nhìn 

Chỉ một màu lau trắng 

Ngựa con qua làng xóm 

Như mẹ kể ngày xưa 

Con băng qua gốc đa 

Mùa sen hồng giếng ngọc 

Hoàng hôn vàng như thóc 

Con lao về ban mai 

Mới đấy đã qua rồi 

Con đường lên Quán Dốc 

Chỉ còn nghe tiếng hát 

Phía chân trời mở ra 

Tuổi nhỏ thoắt lùi xa 

Con đã không còn bé… 
Tuổi con là tuổi ngựa 

Nhưng mẹ ơi đừng buồn 

Dẫu cách núi cách rừng 

Dẫu cách sông cách bể 

Con tìm về với mẹ 

Ngựa con vẫn nhớ đường” 
Thơ Xuân Quỳnh

Single moms

Recently I happen to know many single moms. Each and everyone of them has their own stories that I couldn’t wait to listen to the very details. All are brave. I just can’t imagine myself doing everything on my own. Work. Be a mom. Teaching a kid. House chores… All of that – alone?!? Really too much.

But they have been doing it marvellously. Their profiles are quite the same. Smart, beautiful and successful women, who earn even twice than the average men. They know what they want, and very confident in themselves. They have their own opinions and trust me, you sometimes feel like you can’t keep up because they are always two steps ahead of you.

That makes me wonder: is it true that being a successful and independent woman equals spending your life alone because no man “dares” to be with you? Is it universal that men tend to mate with someone who’s less smart so that they can feel valuable and “more like a man”? If it is true, it’s also so sad :)

Because I want a family, but I also want to be me – a successful and independent woman who’s in control of her life. Is it true that I have to choose one or another???

Stuck.