Hai người trên đảo

Kiểu hai người trên đảo í
Suốt ngày đánh nhau nhưng không còn ai khác để mà chuyện
Thế là lại gặp xong lại có chuyện
Hai người trên đảo hoang chẳng có ai cả
Nên đành tạm bợ như vậy

Một tối rất buồn và cô đơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s