Những đứa trẻ không hạnh phúc

Những đứa trẻ không cha như chúng tôi thường có xu hướng quan tâm nhiều hơn, lo lắng và suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Đổi lại sẽ dễ bị take for granted và bị tổn thương nhiều hơn.
Vì vậy nên chúng tôi dựa vào nhau mà sống. Vì những lúc như lúc này đây, tôi sẽ không vượt qua được nếu không có bạn.
Cảm ơn.