ngay lúc này

tôi. ngay lúc này. thực sự chỉ muốn buông xuôi tất cả. trốn vào một góc. và để nỗi cô đơn gặm nhấm bản thân.

Hoặc một bài hát. một quyển sách. một li cacao nóng. một chút gió se lạnh của hà nội. và một chút nước mắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s