new hair cut

hôm nay cắt tóc. cắt tóc xong mọi người chê quá trời. “ặc ặc”, “già thế”, “công sở thế”. etc etc etc.

mình thấy rất vui, rất thích tóc mới. Và bonus mình đã làm được 1 điều:

“Give up living your life to other people’s expectations”.

New hair, feeling fresh and free. love myself for that <3

Bonus cai anh ne hehe
image

Advertisements

One thought on “new hair cut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s