Love you until the end of the world.

Mẹ bảo là, về Hà Nội với mẹ đi, hai mẹ con mình ôm nhau khi Trái Đất sụp đổ.
Mình bảo là, chắc thấy hai mẹ con mình ôm nhau choáng quá nên Trái Đất thà sụp còn hơn đấy mẹ ạ.

Nhớ mẹ quá. Nếu ngày mai là Tận thế thật thì mình chẳng tiếc gì cả, chỉ tiếc là chưa ôm mẹ thôi. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s